2.2.2017
Eduva Blog

Valmistelutyölista.

Muutamia asioita, jotka tulisi selvittää tai pistää työn alle kun perunkirjoitusta ja perukirjaa valmistellaan:

 1. Tilata vainajan sukuselvitykset eli katkeamattomat virkatodistukset ja/tai väestörekisteriotteet seurakunnilta ja/tai Väestörekisteristä.
 2. Perillisten osalta ei itse perukirjaa varten tarvita virkatodistuksia, mutta perunkirjoitustilaisuudessa pitäisi nämä ns. ”elää”-todistukset olla mukana. Tilataan seurakunnalta tai Väestörekisteristä.
 3. Tilata saldotodistukset pankista/pankeista kuolinpäivälle. Tämän saa helpoiten hoidettua joku perillisistä, pankista riippuen voi tarvita virkatodistuksen tai valtakirjan. Pankissa osaavat neuvoa.
 4. Onko testamenttia?
 5. Onko ollut ennakkoperintöjä?

Lisäksi tarvitaan

 1. Perustiedot vainajasta: koko nimi, syntymäaika, HETU, ammatti, kuolinpäivä, viimeisin asuinpaikka/osoite.
 2. Pesän kaikkien osakkaiden tiedot: koko nimi, syntymäaika, HETU, ammatti ja osoite.
 3. Kodin/omakotitalon/kiinteistön käyvästä arvosta tarvitaan arvio, sijainnista riippuen voidaan arvioida itse tai pyytää asiantuntija-arvio.
 4. Kesämökin käypä arvo yhtä lailla.
 5. Irtaimesta omaisuudesta inventaariopäivä ja arvio arvosta. Jos on vähäinen, alle 4000 euroa, ei mene veroa.
 6. Onko muuta omaisuutta, esim. puhelinosake, osuuskaupan jäsenosuus?
 7. Oliko henkivakuutusta?
 8. Velat, onko velkoja, luottokortti tai muita?
 9. Kulut: hautauskulut, kuolinilmoituskulut – voidaan arvioida, jos ei lopullisia lukuja selvillä.
 10. Kuolinpäivää edeltävään aikaan kohdistuneet kulut ja laskut, esim. sairaala- tai vanhainkotilaskut.
 11. Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi toimitusmiestä eli uskottua miestä. Nämä allekirjoittavat perukirjan ja vakuuttavat varojen ja velkojen olevan oikein merkityt.